Zásady zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost:

BEST FOR NET s.r.o.
Na Laurové 2519/3
Praha 5
150 00
IČ: 24826855
DIČ: CZ24826855

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně osobních údajů, které o Vás shromažďujeme, nás, prosím, neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@bestfornet.cz..

Ochrana osobních údajů

1.1 Ochrana osobních údajů návštěvníka, který je fyzickou osobou (i podnikající), je upravena nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR").

1.2 Pro účely plnění obchodní smlouvy správce zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno a příjmení, IČ, DIČ, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje"). Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy se subjektem údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnění souvisejících právních povinností dle obecně závazných právních předpisů dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do doby vypořádání vzájemných práv a povinností z obchodní smlouvy a dále nejdéle po dobu trvání lhůt umožňujících jejich uložení dle obecně závazných právních předpisů.

1.3 V případě odeslání kontaktního formuláře na webové stránce www.bestfornet.cz dále zpracováváme osobní údaje v rozsahu: jméno, telefonní kontakt, adresa elektronické pošty (e-mail). Tyto údaje mohou být použity pro komunikaci s vámi, zpracování vašich požadavků a zlepšení našich služeb.

1.4. Naše společnost dále zpracovává osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení, a to v souladu s podmínkami uvedenými v § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Právním základem pro toto zpracování je jeho nezbytnost pro účely oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do doby vznesení námitky proti tomuto zpracování.

1.5 Uživatelé mají právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, případně k jejich výmazu.

Cookies

Naše webové stránky mohou sbírat cookies, v případě, že uživatel aktivně projeví souhlas s jejich sběrem v liště, která je umístěna na webu. Souhlas se sběrem cookies lze kdykoliv změnit, případně specifikovat vlastní rozsah sbíraných cookies.