Sociální síť je služba na internetu, která propojuje registrované uživatele a umožňuje jim spolu komunikovat, sdílet informace a multimediální data a vyvíjet další aktivity. Mezi nejznámější mezinárodní sociální sítě se řadí Facebook, Google+,  Twitter a LinkedIn.  Nejvyužívanějšími českými sociálními sítěmi jsou Lidé.cz, Spolužáci.cz a Líbímseti.cz.

Přínosy sociálních sítí

Díky sociálním sítím má registrovaný uživatel možnost komunikovat s ostatními a jeho aktivita je zobrazena v profilu dalším uživatelům. A právě to je přínosem sociálních sítí – zpráva se během velmi krátké doby dostane k mnohem vyššímu počtu uživatelů, než jakou by jedinec dokázal oslovit sám.

Sociální sítě v číslech

Počet uživatelů sociálních sítí se neustále zvyšuje. Nárůst již ale není tak výrazný jako v předchozích letech. Skupiny uživatelů se v jednotlivých sociálních sítích různí věkem, zájmy i pohlavím. Poměr žen a mužů registrovaných na čtyřech nejznámějších sítích ukazuje následující tabulka.

Sociální síť Počet uživatelů
ve světě
Pohlaví uživatelů v %
muži ženy
Facebook 845 376 154 43 % 57 %
Google+ 903 549 271 71 % 29 %
LinkedIn 150 193 612 50 % 50 %
Twitter 127 742 356 41 % 59 %

Jak vyplývá z tabulky, Google+ je ve světě nejrozšířenější. V České republice ale jednoznačně vítězí Facebook - především pro velký objem českých uživatelů a možnost kontaktovat většinu svých známých (členů Vaší rodiny nebo přátel z předchozího zaměstnání, ze školy apod.).

Pro zajímavost uvádíme přehled počtu uživatelů a jejich procento vůči počtu obyvatel v zemích, které jsou našimi nejbližšími sousedy.

Země Počet uživatelů Počet obyvatel Podíl uživatelů
v zemi
Slovensko 1 988 120 5 404 555 36,8 %
Česká republika 3 748 740 10 505 445 35,7 %
Rakousko 2 848 180 8 404 252 33,9 %
Německo 24 588 200 81 831 000 30,1 %
Polsko 9 188 480 38 538 447 23,8 %

Zastoupené procento obyvatel v České republice, které je zároveň uživateli Facebooku, jistě není zanedbatelné. Proto dnes mnoho firem využívá možnost vytvořit si firemní stránku na Facebooku a propagovat tak své produkty nebo služby na internetu.

Facebook

Firemní stránka na Facebooku

Stejně, jako lidé mají své uživatelské profily, tak pro společnosti a organizace lze na Facebooku založit firemní stránky. Facebook nabízí vytvoření firemní stránky zcela zdarma. K jejímu založení je nezbytné zadat název budoucí stránky a odsouhlasit podmínky pro užívání Facebook stránek. Poté přichází na řadu úprava vlastní stránky vložením profilového a úvodního obrázku a vyplněním kontaktních a doplňkových informací, které by na firemní stránce určitě neměly chybět.

Mezi největší výhody patří získání kontaktů na uživatele, kteří si přidají stránku do oblíbených kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“, čímž se stanou fanoušky stránky. Fanouškům lze sdílet informace o nových produktech, dění ve firmě apod. a naší komunikací s nimi budovat vztah. Činnost fanoušků se zobrazuje jejich přátelům, čímž nepřímo dělají firmě reklamu.

Možnosti komunikace na Facebooku

Jak již bylo řečeno, Facebook umožňuje formu volnější komunikace mezi firmou a jejím fanouškem.  Za tímto účelem nabízí několik variant, jak fanoušky oslovit.

Fotky/videa
Vkládání, komentování a sdílení fotografií a videí je jednou z nejoblíbenějších činností na Facebooku. Zveřejnit lze fotografie z firemních akcí, momentky z kanceláře a vtipy z oboru našeho podnikání. Zajímavé příspěvky tohoto druhu fanouškové velmi rádi komentují a sdílejí.

Odkazy
Formou odkazů firmy své fanoušky informují o zajímavých článcích z oboru, nových produktech a aktuálních slevách. Odkazují na jednotlivé stránky vlastního webu či webů našich dodavatelů, klientů apod.

Události
Vytvářením událostí zveme své fanoušky na atraktivní společenské akce, školení a semináře pořádané jak námi, tak jinými pořadateli. Událost lze nejen popsat, ale také k ní vložit fotografii nebo video, nastavit délku trvání akce nebo ji sdílet vybraným fanouškům. Fanoušci mohou označit, zda se akce zúčastní nebo ne, formou komentářů se vyjadřují k akci apod.

Ankety
Zjistěte, co si Vaši fanoušci myslí o službách nebo nových produktech. Díky anketám lze od fanoušků získat informace, jaké nové služby, produkty či změny by přivítali do budoucna.

Pro veškerou komunikaci ale platí pravidlo: všechny informace musí být pro fanoušky přínosné, jinak se budou cítit obtěžováni.

Možnosti propagace na Facebooku

Firemní stránku na Facebooku lze propagovat různými způsoby. Nejvhodnější je jejich kombinace – uspořádání zajímavé a lákavé soutěže, která bude dále propagována na Facebooku a webových stránkách firmy společně s tlačítkem „To se mi líbí“. V úvahu také připadá propagace soutěže formou placené reklamy na Facebooku.

Tlačítko „To se mi líbí“ na webových stránkách
Stránku na Facebooku lze podpořit umístěním tlačítka „To se mi líbí“ na Vaše webové stránky. Ve chvíli, kdy návštěvník klikne na tlačítko „To se mi líbí“ na webových stránkách, obsah článku se zobrazí na jeho „zdi“ se zpětným odkazem na web. Tlačítko „To se mi líbí“ se na webové stránky implementuje jako XFBML v jazyce HTML5 s využitím JavaScriptu.

Placená reklama na Facebooku
Reklama na Facebooku je velmi podobná PPC kampaním u vyhledávačů. PPC kampaně i reklama na Facebooku se účtují za proklik, takže se platí za uživatele, kteří na reklamu kliknou, tedy za potenciální zákazníky. U reklamní kampaně lze nastavit rozpočet, dobu trvání a cílení reklamy. Cílit lze na muže nebo ženy, podle věku nebo bydliště uživatelů, podle zájmu, rodinného stavu a vzdělání. Reklama může být namířena jak na Vaše webové stránky, tak na firemní stránku na Facebooku.

Závěr

Využití sociálních sítí pro propagaci vlastní firmy je po všech stránkách výhodné. Mezi hlavní přínosy patří získání fanoušků, se kterými můžeme komunikovat a motivovat je tak k zakoupení našich produktů nebo využití námi nabízených služeb.

Založení a správa firemní stránky na sociálních sítích je ale poměrně časově náročná a je třeba se firemní stránce maximálně věnovat. Z tohoto důvodu se nabízí možnost nechat propagaci firmy na agentuře, která se správě firemních stránek na sociálních sítích věnuje na profesionální úrovni.