Každý si přeje vidět své webové stránky na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání. Ale jak toho dosáhnout? Většinou se obrátí na svého správce webu nebo specializovanou SEO firmu. Často ale získá tajuplné neurčité vyjádření, které mu přijde jako kouzlení a zvláštní magie.

Co rozhoduje o umístění ve výsledcích vyhledávání?

Princip SEO optimalizace je ale pro základní pochopení velmi jednoduchý.

Vyhledávače pozice určují podle dvou základních parametrů:

  • Technické provedení, rozsah webu a využití klíčových slov v obsahu – tzv. on page faktory.
  • Kvalita a množství zpětných odkazů - tzv. off page faktory.

Základní informace o on page i offpage faktorech jsou zjistitelné z volně dostupných zdrojů na internetu. Jak získat základní informaci o stavu Vašeho webu nebo webech konkurence Vám poradíme v jednom z následujících článků.

Pro úspěšnou SEO optimalizaci je potom nezbytné připravit podrobný návrh kroků k posílení obsahu i zpětných odkazů. A zde je již vhodné se obrátit na specializovanou firmu, která má se SEO optimalizací zkušenosti. Pokud ale budete mít k dispozici základní informace o stavu Vašeho webu a webů konkurence, pak budete schopni lépe posoudit kvalitu nabídek, které obdržíte a zda opravdu mohou směřovat k dosažení předních pozic ve výsledcích vyhledávání.

SEO optimalizace a přesné vyhodnocení

Výhodou SEO optimalizace je i přesná měřitelnost. A to jak z přehledu konkrétních pozic ve vyhledávání, tak i především z přínosu v podobě navýšení návštěvnosti. Přínosy SEO optimalizace je tak možné jednoduše srovnat s každou metodou propagace stránek. Včetně vyhodnocení přesné ceny za nového návštěvníka a měření konverze (návštěvník/zákazník).

Nabídka na českém trhu – cena / výkon / garance / rozsah výrazů

Firem nabízejících SEO optimalizaci na českém trhu je mnoho. Jak si mezi nimi správně vybrat? Jaká je reálná cena za optimalizaci? 

Prvotně je vhodné připravit analýzu a výběr klíčových výrazů. Na jejím základě lze již vytvořit kvalifikovaný odhad o navýšení návštěvnosti i zisku. A to je důležitější, než pouhé dosažení předních pozic. Nabídky se většinou zaměřují na několik klíčových slov a jen několik opravdu kvalitních firem Vám nabídne i optimalizaci v rozsahu několika desítek výrazů. Cenu je vždy nutné hodnotit v poměru k přínosům.

Na toto téma připravujeme samostatný podrobnější článek.

Základní kritéria pro výběr partnera pro zajištění SEO optimalizace:

  • Reference – technická kvalita webů, obsahová bohatost a dosažené výsledky jsou pro první výběr klíčové.
  • Cenová nabídka- měla by zahrnovat základní analýzu klíčových slov a kvalifikovaný odhad zvýšení návštěvnosti. Dále by měla zahrnovat i konkrétní SEO plán s rozpisem jednotlivých činností a měla by zahrnovat i přiměřenou motivační složku za dosažení a udržení pozic.
Dobře navržená SEO optimalizace Vám zajistí návštěvnosti, které často výrazně převýší Vaše očekávání.

V případě dotazů nebo zájmu o podrobnější informace nás neváhejte kontaktovat nebo si prohlédněte produktovou stranu SEO optimalizace pro vyhledávače a SEO reference.

Protože SEO optimalizace je pro mnoho webů i e-shopů jedním z nejdůležitějších zdrojů návštěvnosti, tak připravujeme sérii dalších článků s tématy:

  • on page faktory
  • off page faktory
  • metody přesného vyhodnocení přínosů SEO optimalizace
  • výběr firmy pro zajištění SEO optimalizace